ĐỌC VÀ HIỂU KẾT QUẢ

Chúng ta đo lường cái gì?

Chúng ta đo số lượng tế bào tinh trùng chất lượng di động PMSC (những tế bào duy nhất có thể thụ tinh với trứng phụ nữ)

Làm thế nào để đọc màu kết quả?

Màu đậm là màu tốt, như thể hiện trên màu tham chiếu (được biểu thị bằng các “tế bào tinh trùng được” chèn vào)

 

  • Kết quả KHÔNG phải là câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG.
  • Hãy nhớ rằng nó chỉ một tế bào tinh trùng để thụ tinh cho trứng.
  • Để có chất lượng tinh trùng bình thường, bạn phải có tối thiểu 5 triệu tế bào chất lượng di động trên một ml
  • Kết quả cho thấy có bao nhiêu tế bào chất lượng di động trong mẫu.
  • Màu của kết quả phải được so sánh với màu tham chiếu gần nhất với màu hiển thị trong cửa sổ kết quả.

Hiểu kết quả phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng. Kết quả sẽ hoặc có thể xuất hiện màu xanh / tím như dưới đây: