PMSC'S LÀ GÌ?

Progressive Motile Sperm Cells - PMSCs là chỉ những tế bào tinh trùng có thể thụ tinh với trứng tự nhiên và là yếu tố dự báo tốt nhất cho khả năng sinh sản của nam giới.

SwimCount ™ đo các tế bào tinh trùng PMSCs trong mẫu tinh dịch của người đàn ông.

Xem video bên dưới để hiểu thêm sự khác biệt của SwimCount™ so với các kiểm tra tinh trùng khác dùng tại nhà.